vineri, 3 octombrie 2008

Pe potecile crestinesti ale Iasiului


Mănăstirea Bărboi a fost construită între anii 1841-1843, şi este opera arhitectului Andrei Caridi ajutat de către meşterii Atanasie si Gheorghe, greci din Sisani, pe fundaţia unei biserici datând din 1615 (Sfânta Vineri) construită de vornicul Ioan Ursu Barboi.Mănăstirea Golia este o mănăstire importantă în oraşul Iaşi, numită după marele logofăt Ioan Golia, primul ctitor al edificiului ecleziastic. Actual, hramul mănăstirii este "Înălţarea Domnului". Mănăstirea, este de asemenea un important centru cultural,adăpostind Institutul Cultural Misionar Trinitas al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, precum şi o atracţie turistică pe harta Iaşiului.Catedrala Metropolitana. Ideea înălţării unei biserici mai mari, monumentale, la Iaşi, aparţine mitropolitului Veniamin Costachi. Hrisovul domnesc din 8 august 1826, privind lucrările de proiectare şi construire a noii biserici, este actul de naştere al Catedralei mitropolitane.

Mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi. Ctitorul acestui monument singular, construit între anii 1637-1639, este credinciosul domn al Moldovei Vasile Lupu, una din figurile cele mai importante ale istoriei române, apărător recunoscut al Bisericii Ortodoxe.
Mănăstirea Cetăţuia este ctitortă de Gheorghe Duca, care a ridicat-o între 1668 şi 1672 pe un deal ce domină valea râului Nicolina şi cartierul C.U.G.. Aici a funcţionat o tiparniţă cu litere greceşti, adusă de la Veneţia. Ajunsă o ruină la sfârşitul secolului XIX, a fost restaurată în perioada interbelică la cererea istoricului Nicolae Iorga.

Mănăstirea Vlădiceni este o mănăstire de călugări amplasată la marginea municipiului Iaşi, în localitatea Vlădiceni (din comuna suburbană Tomeşti), pe locul numit în cronici "Poiana Vlădicăi".


Mănăstirea Bârnova este situată într-un pitoresc cadru natural, printre copaci umbroşi şi împrejmuită cu ziduri puternice. Ea a fost ctitorită de către domnitorul Moldovei, Miron Barnovschi-Movilă (1626-1629, 1633), de la care îşi trage şi denumirea, dar lucrările au fost finalizate de către domnitorul Eustratie Dabija (1661-1666).
Mănăstirea Bucium din Iaşi este o mănăstire de călugări creştin-ortodocşi, cu hramul Duminica Tuturor Sfinţilor Atonului. Lăcaşul a fost construit în anul 1863, ca metoh al schitului românesc Prodromul de la Muntele Athos, de către ieromonahii Nifon şi Nectarie.